EN ORGEL BLIR TILL

Härads kyrka får ny orgelBehovet av ny orgel i Härads kyrka hade länge varit stort. Den gamla läktarorgeln
blev under eldningssäsongen ospelbar på grund av torksprickor där luften läckte ut.
1970 anskaffades en liten orgel med 6 stämmor som fick göra tjänst tills vidare. 
Så följde den nödvändiga men kostsamma kyrkorestaureringen 1980 med rengöring av 
valven, målning och konservering av altarskåp.

Därefter kom orgelfrågan i tur. Olika förslag lades fram, vilka emellertid förkastades
av Riksantikvarieämbetet, som bl.a. krävde att den gamla spruckna luftlådan från Åkermans 
orgel 1860 skulle återanvändas. Till slut kom man fram till en kompromiss, och orgeln 
kunde byggas. 
Uppdraget gick till Walter Thür i Torshälla, som även byggt orgeln från 1970. I advent
1993 kunde den nya orgeln invigas av domprosten Gudmund Danielsson.

Orgelbygget finns dokumenterat i nedanstående bilder.

Hans Redelius

Gamla orgeln och läktarbarriären mäts upp
Orgeln plockas ner och fraktas till orgelbyggeriet
Den gamla luftlådan med alla sprickor som måste limmas och tätas noggrant
Nytt orgelhus tillverkas och orgeln byggs upp på verkstaden
Luftlådor och orgelhus tar form.
Den ursprungliga fasaden har monterats.
Mekaniken byggs upp och pedalpipor sätts in.
Orgeldelarna kommer till kyrkan
Åkermans luftlåda - ett femmannalyft!
Orgeln monteras upp igen.
Mekanikens tusentals detaljer passas in.
Ach, du lieber Åkerman - alles ist verdreht (skevt)!!
Piporna får liv - bearbetas och intoneras. Spelbordet
Orgelbyggarna Walter Thür

Sigfried Neumann och Gunnar Inge


Alf Kårefält, Pekka Kinnunen och Eberhard HanischMålare

Lasse Andersson, "Lasse målare" och Lasse Blomdin

Snickare och elektriker

Sten Bergvall och Runar Siltanen, snickare, Ulf Bjelkefelt, elektriker